השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  עו"ד הוצאה לפועל

  עו"ד הוצאה לפועל – ניר עוקשי

  במסגרת עבודתו של עו"ד הוצאה לפועל הוא עוסק הן בגביית חובות והן בהגנה על חייבים מפני הכלים של ההוצאה לפועל. ניתן להגיש להוצאה לפועל תביעה על סכום קצוב במידה והחוב הינו עד 75,000 ש"ח ובידי הזוכה ראייה בכתב המעידה כי החייב אכן חייב לו כספים. ניתן להגיש תביעה להוצאה לפועל גם כאשר צ'ק חזר, כמו גם, כאשר ניתן לטובת הזוכה פסק דין במידה והחייב לא מילא אחר ההוראות של פסק הדין. ניתן להפעיל את ההוצאה לפועל גם כאשר קיים משכון כנגד החייב לשם מימוש המשכון. החוק מקפיד לשמור על איזון בין זכויות היסוד של החייב מחד, לבין זכותו של הנושה לגבות את החובות מאידך.

  עו"ד הוצאה לפועל וחדלות פירעון

  בתחום התמחותו של עו"ד הוצאה לפועל גם הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מה שבעבר כונה פשיטת רגל. חדלות פירעון הוא מצב בו החייב אינו יכול לעמוד בהחזר חובותיו וסך הוצאותיו גדול משמעותית מסך נכסיו והכנסותיו. טרם הפנייה להליך חדלות פירעון עורך הדין יכול לנסות להגיע להסכם פשרה עם הנושים. כאשר לא ניתן להגיע להסדר חובות מוסכם, אין מנוס מהליך חדלות פירעון. מדובר בהליך קצר יותר מבעבר והחייב יחויב בתוכנית פירעון אותה יקבע הנאמן ובסופה יהא זכאי החייב להפטר של החובות. חשוב לדעת כי לא ניתן לקבל הפטר על חובות של מזונות כמו גם על קנסות שהוטלו על ידי הרשויות.

  צו לפתיחת הליכים

  כאשר פונים להליך חדלות פירעון חשוב להיות מלווים בשירותיו של עו"ד הוצאה לפועל המתמחה בתחום. צו לפתיחת הליכים לחדלות פירעון ניתן על ידי הממונה על התיק ועם מתן הצו, למעשה מוקפאים ההליכים כנגד היחיד. כל ההגבלות שהוטלו על ידי ההוצאה לפועל יוקפאו לרבות עיקולי משכורת. עם מתן הצו, הממונה ממנה לחייב נאמן לשם יישום הליכי חדלות הפירעון ותחל תקופת ביניים עד למועד מתן צו לשיקום כלכלי. על המשתתף בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי מוטלות הגבלות של עיכוב יציאה מהארץ והגבלה כלקוח מוגבל בכל הנוגע להחזקת צ'קים וכרטיסי חיוב. עו"ד ניר עוקשי עוסק בייצוג בהליכי הוצאה לפועל הן של זוכים והן של חייבים לרבות בהליכי חדלות פירעון.

  עו"ד לתביעת הוצאה לפועל

  במסגרת עבודתו של עו"ד הוצאה לפועל הוא עוסק הן בגביית חובות והן בהגנה על חייבים מפני הכלים של ההוצאה לפועל. ניתן להגיש להוצאה לפועל תביעה על סכום קצוב במידה והחוב הינו עד 75,000 ש"ח ובידי הזוכה ראייה בכתב המעידה כי החייב אכן חייב לו כספים. ניתן להגיש תביעה להוצאה לפועל גם כאשר צ'ק חזר, כמו גם, כאשר ניתן לטובת הזוכה פסק דין במידה והחייב לא מילא אחר ההוראות של פסק הדין. ניתן להפעיל את ההוצאה לפועל גם כאשר קיים משכון כנגד החייב לשם מימוש המשכון. החוק מקפיד לשמור על איזון בין זכויות היסוד של החייב מחד, לבין זכותו של הנושה לגבות את החובות מאידך.

  עו"ד הוצאה לפועל וחדלות פירעון

  בתחום התמחותו של עו"ד הוצאה לפועל גם הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מה שבעבר כונה פשיטת רגל. חדלות פירעון הוא מצב בו החייב אינו יכול לעמוד בהחזר חובותיו וסך הוצאותיו גדול משמעותית מסך נכסיו והכנסותיו. טרם הפנייה להליך חדלות פירעון עורך הדין יכול לנסות להגיע להסכם פשרה עם הנושים. כאשר לא ניתן להגיע להסדר חובות מוסכם, אין מנוס מהליך חדלות פירעון. מדובר בהליך קצר יותר מבעבר והחייב יחויב בתוכנית פירעון אותה יקבע הנאמן ובסופה יהא זכאי החייב להפטר של החובות. חשוב לדעת כי לא ניתן לקבל הפטר על חובות של מזונות כמו גם על קנסות שהוטלו על ידי הרשויות.

  צו לפתיחת הליכים

  כאשר פונים להליך חדלות פירעון חשוב להיות מלווים בשירותיו של עו"ד הוצאה לפועל המתמחה בתחום. צו לפתיחת הליכים לחדלות פירעון ניתן על ידי הממונה על התיק ועם מתן הצו, למעשה מוקפאים ההליכים כנגד היחיד. כל ההגבלות שהוטלו על ידי ההוצאה לפועל יוקפאו לרבות עיקולי משכורת. עם מתן הצו, הממונה ממנה לחייב נאמן לשם יישום הליכי חדלות הפירעון ותחל תקופת ביניים עד למועד מתן צו לשיקום כלכלי. על המשתתף בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי מוטלות הגבלות של עיכוב יציאה מהארץ והגבלה כלקוח מוגבל בכל הנוגע להחזקת צ'קים וכרטיסי חיוב. עו"ד ניר עוקשי עוסק בייצוג בהליכי הוצאה לפועל הן של זוכים והן של חייבים לרבות בהליכי חדלות פירעון.

  עורך דין לענייני הוצאה לפועל

  ההוצאה לפועל הוא הגוף האמון על גביית חובות במדינת ישראל. חשוב לדעת כי גבייה שלא באמצעות ההוצאה לפועל עשויה להיות בלתי חוקית ולהצדיק תביעה נגדית של החייב במקרים מסוימים. יש להיעזר בשירותיו של עורך דין לענייני הוצאה לפועל הן לצורך גביית חוב והן כאשר מוטלים עיצומים על ידי הלשכה עקב חוב שלא שולם. תפקיד ההוצאה לפועל הוא לשמש כזרוע ביצועית למען הזוכים ולהפעיל אמצעי אכיפה שונים כנגד החייבים. תהליך הגביה הינו הדרגתי ותחילה יוטלו עיקולים והגבלות במטרה לגרום לחייב לפרוע את חובו ובמידה ואלו אינם מועילים והחייב מסרב לשלם את חובותיו יבוצעו הליכי גבייה אקטיביים של החובות.

  עורך דין לענייני הוצאה לפועל ומחיקת חובות

  לאחר שנפתח תיק בהוצאה לפועל החייב יכול לערער על עצם החוב, לשלם את החוב, לפרוס את התשלום בהסכמה עם הנושה או לבצע פריסה של החוב לתשלומים באמצעות ההוצאה לפועל לאחר חקירת יכולת. החייב גם יכול להיעזר בסיוע של עורך דין לענייני הוצאה לפועל להגיש בקשה להשתתף בהליך חדלות פירעון וחובותיו יאוחדו, במסגרת ההליך החייב ישלם בהתאם להכנסתו. הדרך המהירה ביותר לבטל את העיקולים של הוצאה לפועל היא לשלם את החוב. ניתן להסיר עיקול שהוטל על חשבון הבנק באמצעות בקשה לאיחוד תיקים וקבלת צו תשלומים חודשי שהחייב יכול לעמוד בו.

  כספים שלא ניתן לעקל

  בהתאם לחוק ההוצאה לפועל יש כספים שאינם ברי עיקול. אלו כוללים הן כספי מזונות והן שכר עבודה מוגן הנדרש לשם קיום מינימלי של החייב כפי שנקבע בחוק הבטחת הכנסה. מענקי השתתפות בשכר דירה הניתנים על ידי משרד השיכון גם כן אינם ברי עיקול. יש גם מיטלטלין שבחוק נאסר על לשכת ההוצאה לפועל לעקל. על פי החוק ניתן לאסור על חייבים באמצעות ההוצל"פ לצאת מהארץ ולהגביל את חשבונות הבנק שלהם כולל איסור על שימוש בכרטיסי אשראי וצ'קים. במידה ואתם זקוקים לסיוע משפטי של עורך דין לענייני הוצאה לפועל, בכל הנוגע להוצאה לפועל הן מצד הנושה והן מצד החייב, עורך דין ניר עוקשי הוא הכתובת עבורכם.

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום
  דילוג לתוכן