השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  עו"ד לענייני עבודה

  עורך דין לעבודה הוא בעל מקצוע משפטי המתמחה בתחום דיני העבודה. עורכי דין אלו מייצגים לקוחות במגוון רחב של עניינים הקשורים לעבודה ותעסוקה, לרבות אפליה במקום העבודה, סיום עבודה שלא כדין, סכסוכי שכר ושעות והטבות עובדים.

  עורכי דין לעבודה עובדים עם מעסיקים ועובדים כאחד כדי לסייע בפתרון סכסוכים ולספק ייעוץ משפטי במגוון נושאים הקשורים לעבודה. הם עשויים לייצג עובדים בודדים שעברו התעללות או אפליה, או שהם עשויים לעבוד עם איגודי עובדים כדי לנהל משא ומתן על הסכמים קיבוציים ופתרון סכסוכי עבודה.

  אחד מתפקידי המפתח של עורך דין לעבודה הוא לעזור ללקוחות להבין את זכויותיהם וחובותיהם על פי חוקי העבודה הפדרליים והמדינתיים. הם יכולים לספק הנחיות בנושאים כמו דרישות שכר מינימום, תשלום שעות נוספות ותקנות בטיחות במקום העבודה. הם יכולים גם לעזור למעסיקים לפתח מדיניות ונהלים העומדים בחוקי העבודה והתקנות.

  בנוסף למתן ייעוץ וייצוג משפטי, עורכי דין לעבודה עשויים להיות מעורבים גם בליטיגציה. הם עשויים לייצג לקוחות בבית המשפט או בפני סוכנויות מנהליות, כגון נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה או המועצה הלאומית ליחסי עבודה. עורכי דין לעבודה חייבים להיות בעלי הבנה חזקה בדיני עבודה ותעסוקה, כמו גם יכולות תקשורת ומשא ומתן מצוינות.

  הם חייבים להיות מסוגלים לעבוד ביעילות עם לקוחות ממגוון רחב של רקעים ותעשיות, וחייבים להיות מסוגלים לנווט בסוגיות משפטיות מורכבות ובתקנות. בסך הכל, עורכי דין לעבודה ממלאים תפקיד קריטי בהבטחת יחס הוגן ובהתאם לחוק גם למעסיקים וגם לעובדים. עבודתם חיונית לשמירה על מקום עבודה הוגן וצודק, והם חלק חשוב ממערכת המשפט

  עורך דין דיני עבודה

  תחום דיני העבודה עוגן בחוקים שונים אשר מטרתם הסדרת מערכת היחסים שבין עובדים למעסיקים. חוקי העבודה כוללים את חוק יסוד חופש העיסוק, חוק פיצויי פיטורים, חוק הגנת השכר, חוק שכר מינימום, חוק חופשה שנתית, חוק עבודת נשים, חוק דמי מחלה, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, כמו גם חוקים נוספים. חוקי העבודה נועדו לשם הגנה על ציבור העובדים ועל מנת לאפשר לעובדים להגן על הזכויות העומדות לרשותם מתוקף החוקים השונים. עורך דין דיני עבודה מתמחה בחוקים אלו ובאופן השפעתם על יחסי עובד ומעביד. הליווי המשפטי נדרש בעת הגשת תביעות למיצוי זכויות מול המעסיק בגין פיצוי פיטורין, הלנות שכר, דמי חופשה והבראה וכן הלאה.

  עורך דין דיני עבודה וחוזה עבודה

  עורך דין לענייני עבודה, מעניק שירותים משפטיים גם למעסיקים תוך הכוונתם בכל הנוגע להתנהלות מול העובדים וספקי השירותים השונים והגנה על זכויותיהם בהתאם לחוק. בבסיס מערכת היחסים שבין עובד למעביד עומד החוזה שנחתם בין השניים. חוזה עבודה אישי הוא התחייבות של העובד אל מקום העבודה והתחייבות של המעביד לשלם בעבור עבודה זו. ניתן לפנות לשירותי עו"ד לענייני עבודה לקבלת ליווי לשם החתימה על חוזה עבודה שיגן על העובד לאורך תקופת העסקתו. מעבר להסכם האישי, חלים על שני הצדדים כלל חוקי ותקנות דיני העבודה לרבות ההסכמים הקיבוציים במידה וקיימים כאלה וצווי הרחבה. כל המקרים הקשורים לתחום של דיני עבודה, נידונים בבית הדין לעבודה.

  פיטורים שלא כדין

  ניתן לפנות לשירותיו של עו"ד לענייני עבודה כאשר עובד פוטר מעבודתו והוא סבור שהוא פוטר ללא נימוק ענייני או משיקולים זרים. גם כאשר נפל פגם מהותי בהליך הפיטורים כמו אי קיום חובת השימוע. לעיתים בליווי עורך הדין ניתן לתבוע פיצויים על כך או לחילופין לעתור לבית הדין לעבודה ולבקש צו מניעה זמני המורה על ביטול הפיטורים והחזרת העובד למשרתו עד להחלטה בתביעה העיקרית אשר תוגש לבית הדין. את צו המניעה צריך לבקש מיד עם הפיטורים אחרת עשוי בית הדין לדחות את הבקשה עקב ההשהיה. עורך דין ניר עוקשי מתמחה בדיני עבודה ובליווי עובדים בתביעות כנגד מעסיקים.

  עורך דין דיני עבודה מומלץ

  עורך דין דיני עבודה מומלץ פועל לייצוג הן עובדים והן מעסיקים בבית הדין לעבודה. נושאי הדיון בערכאה זו כוללים טיפול בפיצויי פיטורים, פיצוי בגין שעות נוספות, חישוב זכויות העובדים, מקרים של הרעת תנאים במקום העבודה, הוצאת צווי מניעה כנגד פיטורי עובדים, מימוש או אי מימוש הסכמים קיבוציים ועוד. גם עמידה על זכויות נשים בעבודה, לרבות הגנה על נשים בהריון ומניעת הטרדות מיניות במקום העבודה עשויות להגיע לדין בערכאה זו. עבודתו של עו"ד דיני עבודה כוללת גם ליווי וייצוג עובדים בשיחות משמעת ושימועים, ניסוח הסכמי העסקה ועוד.

  עורך דין דיני עבודה מומלץ לאיזון מערכת היחסים

  מערכת היחסים שבין מועסק ומעסיק נוטה באופן טבעי לטובת המעסיק שהוא לרוב בעל האמצעים במערכת לא שוויונית זו. רבים מהעובדים אינם מודעים למלוא זכויותיהם וליווי של עורך דין דיני עבודה מומלץ יכול להביא לידיעתם מידע קריטי הנחוץ לשם ידיעה של מלוא זכויותיהם. עורכי הדין מייצגים את העובדים בבית הדין לעבודה גם במגוון סכסוכי עבודה ובמישורים רחבים יותר של פגיעה בזכויות ושימוש בכלי של שביתות. עם זאת אלו מקרים נדירים יחסית ומרבית העיסוק כולל נושאים יומיומיים כגון פיצויי פיטורין, תנאי עבודה והבטחת סביבת עבודה הולמת לבעלי תפקידים שונים.

  פיצויים לאחר תאונות עבודה

  במקרים רבים עורך דין דיני עבודה מומלץ עוסק גם בתחום של דיני נזיקין בכל הנוגע לתאונות עבודה. בהתאם לדין, כל מקום עבודה נדרש לספק לעובדיו סביבה בטוחה וכאשר מדובר בתפקידים הכוללים עבודה עם כלים מסוכנים או בתנאים קשים יש צורך שהמעסיק יספק ציוד הגנה מתאים ויעביר תדרכי בטיחות שוטפים. כאשר הדבר לא נעשה כראוי ונגרם לעובד נזק במהלך יום עבודתו, מלבד קבלת דמי פגיעה מביטוח לאומי, הוא עשוי להיות זכאי גם לפיצויי נזיקין במידה והמעסיק פעל ברשלנות. עורך דין ניר עוקשי מומחה בדיני עבודה ובעל ניסיון רב בעבודה מול גופים חזקים כמו המוסד לביטוח לאומי ומשרד הביטחון והוא יכול לייצג אתכם כראוי בכל תביעה כנגד ביטוח לאומי או המעסיק.

  עורך דין לענייני עבודה מומלץ

  דיני עבודה בישראל עוסקים במערכת הזכויות והחובות שבין עובדים ומעסיקים מכוח חוקים, הסכמים קיבוציים ואישיים כמו גם תקדימי הפסיקה בתחום. כפי שיודע כל עורך דין לענייני עבודה מומלץ על מנת שדיני העבודה יחולו יש צורך שיתקיימו יחסי עובד ומעביד בין הצדדים. יש לציין כי כאשר מתקיימים יחסי עבודה, לא ניתן באמצעות הסכם אישי להתגבר על דיני העבודה וסעיפים הסותרים את הדין מתבטלים אוטומטית. חוקים בדיני העבודה נועדו לשמור על איזון בין המעסיק לעובד מתוך הבנה כי העובד הוא הצד החלש במערכת יחסים זו.

  עורך דין לענייני עבודה מומלץ בעת פיטורים

  לדיני העבודה יש חשיבות רבה מכיוון שהם נועדו להגן על העובד מפני ניצול. הדבר בא לידי ביטוי במערכת משפט נפרדת של בתי הדין לעבודה ותיקים העוסקים ביחסים שבין העובד למעביד אינם נידונים בבית משפט רגיל אלא במערכת בתי הדין לעבודה. הליווי של עורך דין לענייני עבודה מומלץ בכל מקרה של דיני עבודה הוא הכרחי למתן פתרון מתאים, למשל במקרה של פיטורים שלא כדין. יש צורך במתן הודעה מוקדמת לפיטורים בהתאם לחוק ולאפשר לעובד להתכונן לעזיבה ולמצוא מקום עבודה אחר. פיטורים מידיים מותרים רק במקרים חריגים כאשר אין זכות גם לפיצויי, למשל כאשר העובד נתפס בגניבה ממקום העבודה. בתקופת ההודעה המוקדמת העובד זכאי לשכר מלא והמעסיק יכול להורות לו שלא להגיע לעבודה תוך תשלום שכר על תקופת ההודעה.

  תחומי עיסוק ונושאי מרכזיים

  במסגרת עבודתו של עורך דין לענייני עבודה מומלץ הוא עשוי לעיתים לייצג עובדים ולעיתים לייצג מעסיקים בבית הדין לעבודה. בין הנושאים שעשויים לעלות לדיון ניתן לציין פיצויי פיטורים, הרעת תנאים בעבודה, אי מתן שכר כנגד שעות נוספות, הוצאת צווי מניעה כנגד פיטורי עובד ואי עמידה בהסכמים אישיים או קיבוציים. גם זכויות נשים בעבודה, לרבות זכויות נשים בהריון והטרדה מינית נמצאות תחת תחום עיסוקו של עורך הדין המתמחה בתחום. הוא עשוי גם ללוות ולייצג עובדים בשיחת שימוע או משמעת. עו"ד ניר עוקשי מתמחה בדיני עבודה ומנוסה בייצוג הן של מעסיקים והן של עובדים בהליכים רבים בתחום יחסי עובד ומעביד.

  עורך דין מומחה לדיני עבודה

  אחד התחומים הבולטים בו עוסק עורך דין מומחה לדיני עבודה הוא תחום ההפרשות לפנסיה. המעסיקים על פי הדין צריכים להפריש לעובד סכום חודשי נוסף לזה שמופרש ממשכורתו של העובד. כאשר מקומות עבודה אינם מקפידים על כך הדבר מהווה עילה לתביעה. גם אם נתקלתם ביחס מזלזל של המעסיק, השפלות, צעקות או מידור חברתי כדאי לכם לקבל ליווי משפטי ולשקול תביעה כנגד המעסיק. כאשר תנאי התעסוקה של עובד משתנים לרעה בין אם מדובר בהזזת מקום העבודה למקום מרוחק יותר או פגיעה ממשית בשכר יש בכך משום פגיעה בתנאי העבודה וזו עשויה להצדיק בפיצוי משמעותי.

  עורך דין מומחה לדיני עבודה ושמירה על הזכויות

  יש צורך בשירותיו של עורך דין מומחה לדיני עבודה בכל פעם שזכויותיו של העובד נפגעו שלא כדין. בין יתר חוקי העבודה, ניתן למצוא את חוק הודעה מוקדמת לפיטורים. החוק כולל מספר הגדרות של הזמן הדרוש לביצוע חובת ההודעה המוקדמת בהתאם לסוגי העובדים ואת הסנקציות בגין הפרה של חובה זו. הודעה מוקדמת לפיטורין נדרשת לעמוד בדרישות פרוצדורליות ולהיות בכתב, כמו גם, להינתן מספיק זמן מראש. בנושא של הגשת תביעה כאשר העובד ממשיך לעבוד באותה החברה לא ניתן לפטרו כסנקציה על כך שהגיש תביעה כנגד המעסיק. פיטורים שכאלה נגועים בהפרת זכות היסוד למיצוי הדין בערכאות ומהווה בפגיעה מהותית בזכותו של העובד לשוויון ולחופש ההתארגנות של העובדים.

  ייעוץ וליווי משפטי

  טרם התפטרות מומלץ להיפגש עם עורך דין מומחה לדיני עבודה על מנת לבצע את הפיטורים כראוי ולא להיות חשופים לתביעה מצדו של המעסיק. הדבר נכון במיוחד כאשר מדובר בעובד המחזיק בידע ייחודי וככל שהמעסיק תלוי בעובד לצורך ביצוע עבודתו, כך יש צורך בהודעה מוקדמת יותר המאפשרת מציאה והכשרה של עובד מחליף ברמה הראויה. חשוב לנהוג כלפי המעסיק בעת ההתפטרות בתום לב ולנסות לצמצם את הנזקים שייגרמו למעסיק כתוצאה מסיום קשרי העבודה של העובד. עו"ד ניר עוקשי מתמחה במשפט המסחר ובדיני עבודה. הוא מכיר את כל הזכויות המגיעות לעובדים ויעמוד לצדכם לשם מיצויים.

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום
  דילוג לתוכן